Mesajul directorului

Bine ați venit pe pagina web
a Instituției Publice Liceul Teoretic ,,Ștefan Holban”!

,,O ȘCOALĂ PENTRU TOȚI, O ȘCOALĂ PENTRU FIECARE”

Această pagină este locul de întâlnire pentru toți cei care învață sau au absolvit această școală, dar și pentru cei care vor să facă cunoștință cu realizările acestei instituții de la înființare și în prezent.

Liceul Teoretic ,,Ștefan Holban” este instituția, care se conformează reformelor actuale din sistemul educational și se conduce în activitatea sa de dezideratul: calitatea vieții depinde de calitatea în educație.

În ipostaza de director al instituţiei și, fiind conștientă de gradul de responsabilitate pe care mi l-am asumat, încerc să aduc un suflu nou în viața elevilor, să-i motivez și să stimulez capacitatea de adaptare la schimbări, la participarea în viața publică a școlii, îndemnu-i pe toţi discipolii, să înţeleagă misiunea, responsabilităţile lor şi să înveţe, să-și formeze și să-și dezvolte competențe, nu doar pentru propriul beneficiu, ci şi pentru prosperarea acestei ţări, fiindcă întotdeauna țara a avut nevoie de tineri energici, întreprinzători, iubitori de neam, tineri bine pregătiţi în toate domeniile.

Îi vedem pe absolvenţii noştri, și ne dorim să-i vedem în continuare, oameni cu concepții formate, la catedrele universitare, în foruri supreme, şi, de acolo, implementând noile viziuni, cu sufletul lor mare, să contribuie la schimbări în mai bine ale vieții noastre, ducând faima școlii.

Această pagină reprezintă o formă de apropiere a părinților, elevilor și tuturor celor interesați de școală (oriunde s-ar afla peste hotare și cât de departe nu ar fi) facilitează dialogul si oferă oportunitatea de a face cunoscut liceul, menținându-se legătura cu alma mater, va pătrunde în sufletul lor, aducându-i mai aproape de ,,casă”.

Prin informațiile pe care le vom furniza, vom crea un permanent contact cu tot ce se întâmplă în LT ,,Ștefan Holban” din comuna Cărpineni, raionul Hâncești.

Sperăm, ca și în continuare, noi, cei din liceu, împreună cu APL și comunitatea să putem împărtăși bucuria succesului, fiindcă pentru a avea o școală de calitate e necesară contribuția întregii societăți.

Și să nu uităm: prin tot ceea ce facem, prin tot ceea ce suntem noi promovăm împreună imaginea liceului, imaginea satului.

Cu respect, Administrația liceului
sau Tamara Macari, directorul liceului

Viziune managerială:
Școala își va păstra statutul de liceu și va asigura calitatea demersului educațional prin realizarea unui management eficient al resurselor umane și materiale, va dezvolta baza didactico-materială pentru a contribui la amplificarea capacităților corpului didactic, va rămîne un centru de cultură competitiv, care va oferi șanse egale de școlarizare tuturor copiilor și va promova activismul civic, dragostea de țară, echitatea, toleranța, valorile general-umane și europene.

Misiunea școlii:
Liceul Teoretic ,,Ștefan Holban” promovează o educaţie de calitate prin dezvoltarea, în parteneriat cu comunitatea, a unui mediu favorabil învăţării, bazat pe valori general–umane. Fiecare elev va beneficia de şansa dezvoltării unei personalităţi armonioase, autonome şi creative, care să se adapteze uşor la cerinţele societăţii moderne în permanentă schimbare, prin efortul şi implicarea pozitivă a beneficiarilor direcţi şi a personalului şcolii prin:

  • satisfacerea cerinţelor educaţionale ale individului şi ale societăţii;
  • promovarea dialogului intercultural, a spiritului de toleranţă, a nediscriminării şi incluziunii sociale;
  • dezvoltarea interesului pentru educaţie permanentă, printr-un învăţămînt axat pe disponibilitatea elevilor pentru cunoştinţe şi aplicarea acestora în practică;
  • stimularea performanţei în liceu şi promovarea cadrelor didactice care se implică în proiecte de dezvoltare şi formare;
  • promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii;
  • dezvoltarea culturii locale și naţionale.