Liceu


Misiunea școlii

Liceul Teoretic ,,Ștefan Holban” promovează o educaţie de calitate prin dezvoltarea, în parteneriat cu comunitatea, a unui mediu favorabil învăţării, bazat pe valori general–umane.

Fiecare elev va beneficia de şansa dezvoltării unei personalităţi armonioase, autonome şi creative, care să se adapteze uşor la cerinţele societăţii moderne în permanentă schimbare, prin efortul şi implicarea pozitivă a beneficiarilor direcţi şi a personalului şcolii prin:

  • satisfacerea cerinţelor educaţionale ale individului şi ale societăţii;
  • promovarea dialogului intercultural, a spiritului de toleranţă, a nediscriminării şi incluziunii sociale;
  • dezvoltarea interesului pentru educaţie permanentă, printr-un învăţămînt axat pe disponibilitatea elevilor pentru cunoştinţe şi aplicarea acestora în practică;
  • stimularea performanţei în liceu şi promovarea cadrelor didactice care se implică în proiecte de dezvoltare şi formare;
  • promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii;